Novella Cámara, A. M. (Ana M., Venceslao, M. and Forés Miravalles, A. (2016) “La funció docent en les pràctiques externes. Una anàlisi de les percepcions dels agents implicats per a la millora del model”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 9(2), pp. 65–81. doi: 10.1344/reire2016.9.2925.