Rubio-Hurtado, M.-J. and Vilà Baños, R. (2016) “L’anàlisi de conglomerats bietàpic o en dues fases amb SPSS”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 10(1), pp. 118–126. doi: 10.1344/reire2017.10.11017.