Villegas Sandoval, K. A. and Martínez-Olmo, F. (2017) “Tendències en el disseny metodològic de recerca sobre l’avaluació de competències a l’educació superior”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 10(1), pp. 1–13. doi: 10.1344/reire2017.10.11011.