Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Burset Burillo, S., González, V., Sánchez, L., Besolí, A. and Gustems Carnicer, J. (2017) “Avaluació de competències professionalitzadores en els estudis de grau de comunicació audiovisual”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 10(1), pp. 57–74. doi: 10.1344/reire2017.10.11014.