Folgueiras Bertomeu, P. and Ramirez, C. (2017) “Elaboració de tècniques de recollida d’informació en dissenys mixtos. Un exemple d’estudi en aprenentatge servei”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 10(2), pp. 64–78. doi: 10.1344/reire2017.10.218069.