Sánchez Martí, A. and Ruiz-Bueno, A. (2018) “Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 11(1), pp. 41–53. doi: 10.1344/reire2018.11.119354.