Parcerisa-Aran, A. (2018) “Un munt d’experiències per innovar en els estudis de Dret”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 11(1), pp. 67–69. doi: 10.1344/reire2018.11.120243.