Oriola Requena, S., Filella Guiu, G. and Gustems Carnicer, J. (2018) “Agrupacions musicals juvenils: models funcionals per a la motivació acadèmica dels adolescents”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 11(2), pp. 18–30. doi: 10.1344/reire2018.11.220577.