Alonso-Sanz, A. (2019) “Actituds de docents i discents davant de l’altra: la mare universitària”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 12(1), pp. 1–14. doi: 10.1344/reire2019.12.121055.