Mauri Álvarez, M., Vilafranca, I., Esteban, F., Román, B., Anglès, M. and José, C. (2018) “Les competències del grau de Filosofia. Una proposta de treball i d’avaluació”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 11(2), pp. 1–17. doi: 10.1344/reire2018.11.221596.