Vilà Baños, R., Torrado-Fonseca, M. and Reguant Alvarez, M. (2019) “Anàlisi de regressió lineal múltiple amb SPSS: un exemple pràctic”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 12(2), pp. 1–10. doi: 10.1344/reire2019.12.222704.