Gros-Salvat, B. (2008) “Les comunitats virtuals per a la formació permanent del professorat”., REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 1(1), pp. 1–10. doi: 10.1344/reire2008.1.1111.