Bosco-Paniagua, A. (2008) “Sobre la suposada relació entre la tecnologia i la innovació educativa: Quan les TIC milloren l’educació?”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 1(1), pp. 11–22. doi: 10.1344/reire2008.1.1112.