Ruiz-Bueno, A. (2008) “La mostra: alguns elements per a la seva confecció”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 1(1), pp. 75–88. doi: 10.1344/reire2008.1.1117.