Ruíz-Bueno, C. (2009) “El procés d’ensenyament-aprenentatge i les TIC en el context actual de l’ensenyament universitari: la visió de l’estudiantat”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 2(3), pp. 41–65. doi: 10.1344/reire2009.2.3234.