Clipa, O. and Duta, N. (2010) “La percepció de l’alumnat sobre la freqüència d’avaluació”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 3(2), pp. 53–67. doi: 10.1344/reire2010.3.2324.