Cornet-Calveras, A., Costas, T. and Pardo-Carazo, J. (2010) “ del suport a la renovació docent a la Universitat de Barcelona”., REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 3(2), pp. 79–97. doi: 10.1344/reire2010.3.2326.