Cabrera-Lanzo, N. and Martínez-Olmo, F. (2010) “L’avaluació de les competències transversals a l’ensenyament universitari”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 3(1), pp. 17–28. doi: 10.1344/reire2010.3.1312.