Campbell-Esquivel, J.-C. and Castillo-Armijo, P.-E. (2012) “L’experiència de l’aplicació d’un model d’acreditació de carreres a Xile (2000–2007)”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 3(1), pp. 84–95. doi: 10.1344/reire2010.3.1316.