Cabrera, F. (2011) “Tècniques i instruments d’avaluació: una proposta de classificació”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 4(2), pp. 112–124. doi: 10.1344/reire2011.4.2428.