Martinez-Thomas, M. and Bethencourt, J. (2012) “Cap a nous dispositius d’investigació i educació a França: l’exemple de la Universitat de Toulouse”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 5(1), pp. 01–12. doi: 10.1344/reire2012.5.1511.