Freixa-Niella, M., Torrado-Fonseca, M., Dorio-Alcaraz, I. and Pelfort-Homs, E. (2012) “Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d’una dècada de trajectòria en el mercat laboral”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 5(1), pp. 13–36. doi: 10.1344/reire2012.5.1512.