Campos Bandrés, I. O. (2019) “«No recordo que a l’escola em parlessin sobre pluralitat lingüística». Un estudi qualitatiu sobre les actituds cap a la llengua minoritzada dels mestres altoaragonesos en formació”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 12(2), pp. 1–24. doi: 10.1344/reire2019.12.227310.