Pérez-Bonaventura, M., Tárrega, S. and Vilajosana, J. (2021) “Anàlisi de l’ús de les xarxes socials de les institucions d’educació superior catalanes”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(1), pp. 1–20. doi: 10.1344/reire2021.14.131558.