Martín-Queralt, C. and Batlle-Rodríguez, J. (2021) “La ludificació en joc: la percepció dels estudiants sobre un escape room educatiu a l’aula d’espanyol com a llengua estrangera”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(1), pp. 1–19. doi: 10.1344/reire2021.14.132195.