Brasó-Rius, J. and Arderiu-Antonell, M. (2021) “Els estels. De la memòria històrica al treball competencial a l’educació física”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(2), pp. 1–24. doi: 10.1344/reire2021.14.232363.