Santabárbara, J. (2021) “Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(1), pp. 1–7. doi: 10.1344/reire2021.14.132565.