Santabarbara Serrano, J. (2021) “Càlcul de la potència estadística en estudis d’associació mitjançant sintaxi en SPSS”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(2), pp. 1–6. doi: 10.1344/reire2021.14.232580.