Lapadula, M. C. (2021) “Educació afectiva i sexual. Un estudi exploratori en tres escoles públiques de Barcelona”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(1), pp. 1–17. doi: 10.1344/reire2021.14.132595.