Tarragó-Diez, J. A. (2021) “La mediació artística com a estratègia d’inclusió social amb joventut migrada”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 14(1), pp. 1–18. doi: 10.1344/reire2021.14.132690.