Berlanga-Silvente, V. and Rubio-Hurtado, M.-J. (2012) “Classificació de proves no paramètriques. Com aplicar-les en SPSS”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 5(2), pp. 101–113. doi: 10.1344/reire2012.5.2528.