Piqué-Simón, B. and Bustamente, J. (2012) “ Cristina Costa”., REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 5(2), pp. 114–117. doi: 10.1344/reire2012.5.2529.