Costa, C. (2012) “Conferència: Metodologies innovadores: creant contextos d’aprenentatge significatiu”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 5(2). doi: 10.1344/reire2012.5.2522.