Guàrdia-Olmos, J., Peró, M., Mancho-Fora, N. and Farràs-Permanyer, L. (2012) “Adaptació d’una bateria per a l’avaluació de prerequisits per a l’aprenentatge d’Estadística en Psicologia”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 5(2), pp. 42–58. doi: 10.1344/reire2012.5.2525.