Lugo-López, N.-D., Pérez-Almagro, M.- del-C. and Caro-Rivas, M.-A. . (2023) “Aplicació del mètode Delphi per a la validació d’un instrument per mesurar les actituds, els coneixements i l’ús d’estratègies pedagògiques interdisciplinàries”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 17(1), pp. 1–20. doi: 10.1344/reire.42659.