Rodríguez-Izquierdo, J., Blasco-Magraner, J.-S. . and Botella-Nicolás, A.-M. (2023) “Implementació de competències clau a l’aula de clarinet dels ensenyaments professionals de música”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 17(1), pp. 1–16. doi: 10.1344/reire.42928.