Planell-Molist, J. and Sanahuja-Ribés, A. (2023) “Temàtiques tractades en els treballs de final de grau del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil de la Universitat Jaume I: una mirada des de l’educació inclusiva”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 17(1), pp. 1–17. doi: 10.1344/reire.43639.