Saz-Pérez, F. and Pizà-Mir, B. (2023) “Desafiament a l’estat de la qüestió en l’ús de ChatGPT en l’àmbit de l’educació l’any 2023”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 17(1), pp. 1–13. doi: 10.1344/reire.44018.