Laske, O. (2013) “Més enllà de «l’Escolta Activa»: els beneficis de l’Escolta del Desenvolupament basada en el Model Constructiu de Desenvolupament d’Otto Laske (Constructive Developmental Framework - CDF-)”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 6(1), pp. 1–9. doi: 10.1344/reire2013.6.1611.