Torrado-Fonseca, M. and Berlanga-Silvente, V. (2013) “Anàlisi discriminant mitjançant SPSS”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 6(2), pp. 150–166. doi: 10.1344/reire2013.6.26210.