Mauri Álvarez, M., Román, B. and Temporal-Oleart, J. (2013) “Ficcionalisme i Competències ètiques”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 6(2), pp. 53–63. doi: 10.1344/reire2013.6.2624.