Sáez-Rosenkranz, I. (2013) “ Vic: Eumo”., REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 6(2), pp. 167–168. doi: 10.1344/reire2013.6.26211.