Giner, A., Monferrer-Troncho, X. and Vanrell-Moreno, C. (2013) “El centre orientador. Del present al futur”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 6(2), pp. 119–131. doi: 10.1344/reire2013.6.2628.