Pérez-Pérez, I. (2013) “Una experiència d’innovació docent en l’assignatura d’Animació Sociocultural”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 6(2), pp. 132–149. doi: 10.1344/reire2013.6.2629.