Vila Baños, R., Rubio-Hurtado, M.-J., Berlanga-Silvente, V. and Torrado-Fonseca, M. (2014) “Com aplicar un clúster jeràrquic en SPSS”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 7(1), pp. 113–127. doi: 10.1344/reire2014.7.1717.