Romeo, M., Yepes-Baldó, M., Sánchez, L., Burset Burillo, S., García, M.- Ángeles, González, V., Martín Piñol, C., Bosch, E., Berger, R., Aguilar, C. and Gustems Carnicer, J. (2014) “Directrius acadèmic-docents en el grau de CAV: Un estudi exploratori multi-font”, REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Barcelona, ES, 7(1), pp. 76–92. doi: 10.1344/reire2014.7.1715.