[1]
M.-P. Pierella, “Universitat, coneixement i transmissió. Un estudi centrat en biografies de professors de carreres humanístiques i científiques”, REIRE, vol. 8, no. 1, pp. 31–49, Dec. 2014.