[1]
E. Aberasturi-Apraiz, “Revisar el sistema d’avaluació des d’una identitat contemporània”, REIRE, vol. 8, no. 2, pp. 196–204, Jul. 2015.