[1]
J. Paredes, “L’escolta de l’altre en una relació pedagògica centrada en l’estudiant. Reconeixent-me en les experiències d’altres”, REIRE, vol. 8, no. 2, pp. 159–170, Jul. 2015.