[1]
M. Graell-Martín, “Co-transferència i partenariat en el marc relacionat entre les organitzacions de pràctiques i la universitat”, REIRE, vol. 8, no. 2, pp. 205–216, Jul. 2015.